Search This Blog

Tuesday, September 01, 2009

Мото Крос Забел ... Moto Kros Zabel 2009 ... фото и видео

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-0Small.jpg?t=1251815647
Сл.1 - Втора година по ред по повод Голема Богородица, која се празнува традиционално на 28.Август - втора година по ред, се одржува МотоКрос трка на патеката близу манастирот Забел Старо Нагоричане. Покровител е Општината Старо Нагоричане.
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-002Small.jpg?t=1251816041
Сл.2 - Манастир Забел Старо Нагоричане - место во кое сум крстен ... Повеќе »
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-0001Small.jpg?t=1251816129
Сл.3
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-01Small.jpg?t=1251816167
Сл.4 - Организатор на МотоКрос натпреварот е Мотоцикличка Федерација на Македонија, трката ја прогласи за отворена Градоначелникот на Старо Нагоричане Миодраг Јовановиќ, локалниот архиереј ја блогослови трката ...
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-2Small-1.jpg?t=1251817286
сл.5
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-5Small-1.jpg?t=1251817402
сл.6
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-6Small-1.jpg?t=1251817448
сл.7
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-1Small.jpg?t=1251817535
сл.8
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-11Small-1.jpg?t=1251817639
сл.9
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-12Small-1.jpg?t=1251817677
сл.10
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-13Small-1.jpg?t=1251817710
сл.11
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-14Small-1.jpg?t=1251817744
сл.12
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-15Small-1.jpg?t=1251817805
сл.13
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-16Small-1.jpg?t=1251817836
сл.14
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-17Small-1.jpg?t=1251817873
сл.15
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-18Small-1.jpg?t=1251817907
сл.16
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-19Small-1.jpg?t=1251817936
сл.17
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-20Small-1.jpg?t=1251818013
сл.18
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-3Small-1.jpg?t=1251818070
сл.19
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-4Small-1.jpg?t=1251818115
сл.20
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-7Small-1.jpg?t=1251818218
сл.21
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-8Small-1.jpg?t=1251818296
сл.22
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-9Small-1.jpg?t=1251818319
сл.23
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-60Small.jpg?t=1251818382
сл.24
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-10Small-1.jpg?t=1251817587
сл.25
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-21Small.jpg?t=1251818811
сл.26
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-22Small.jpg?t=1251818892
сл.27
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-23Small.jpg?t=1251818921
сл.28
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-24Small.jpg?t=1251818960
сл.29
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-25Small.jpg?t=1251818993
сл.30
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-26Small.jpg?t=1251819029
сл.31
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-27Small.jpg?t=1251819057
сл.32
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-28Small.jpg?t=1251819088
сл.33
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-29Small.jpg?t=1251819117
сл.34
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-30Small.jpg?t=1251819200
сл.35
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-31Small.jpg?t=1251819300
сл.36
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-32Small.jpg?t=1251819335
сл.37
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-33Small.jpg?t=1251819420
сл.38
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-4Small.jpg?t=1251819464
сл.39
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-35Small.jpg?t=1251826016
сл.40
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-36Small.jpg?t=1251826131
сл.41
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-37Small.jpg?t=1251826169
сл.42
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-38Small.jpg?t=1251826197
сл.43
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-39Small.jpg?t=1251826235
сл.44
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-40Small.jpg?t=1251826268
сл.45
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-41Small.jpg?t=1251826310
сл.46
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-42Small.jpg?t=1251826349
сл.47
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-43Small.jpg?t=1251826387
сл.48
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-44Small.jpg?t=1251826430
сл.49
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-45Small.jpg?t=1251826469
сл.50
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-46Small.jpg?t=1251826505
сл.51
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-47Small.jpg?t=1251826534
сл.53
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-48Small.jpg?t=1251826573
сл.54
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-49Small.jpg?t=1251826619
сл.55
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-50Small.jpg?t=1251826639
сл.56
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-51Small.jpg?t=1251826676
сл.57
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-52Small.jpg?t=1251826705
сл.59
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-53Small.jpg?t=1251826737
сл.60
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-54Small.jpg?t=1251826765
сл.61
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-55Small.jpg?t=1251826800
сл.62
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-56Small.jpg?t=1251826827
сл.63
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-57Small.jpg?t=1251826860
сл.64
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-58Small.jpg?t=1251826890
сл.65
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-59Small.jpg?t=1251826913
сл.66
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-60Small-1.jpg?t=1251826946
сл.67
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-61Small.jpg?t=1251826980
сл.68
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-62Small.jpg?t=1251827014
сл.69
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-63Small.jpg?t=1251827048
сл.70
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-64Small.jpg?t=1251827086
сл.71
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-65Small.jpg?t=1251827111
сл.72
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-67Small.jpg?t=1251827169
сл.73
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-68Small.jpg?t=1251827197
сл.74
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-69Small.jpg?t=1251827236
сл.75
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-70Small.jpg?t=1251827259
сл.76
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-71aSmall.jpg?t=1251827313
сл.77
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-71Small.jpg?t=1251827285
сл.77
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-72Small.jpg?t=1251827367
сл.78
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-73Small.jpg?t=1251827396
сл.79
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-74Small.jpg?t=1251827424
сл.80
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-78Small.jpg?t=1251821209
сл.81
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-79Small.jpg?t=1251821240
сл.82
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-80Small.jpg?t=1251821279
сл.83
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-81Small.jpg?t=1251821333
сл.84
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-82Small.jpg?t=1251821683
сл.85
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-83Small.jpg?t=1251821736
сл.86
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-84Small.jpg?t=1251821770
сл.87
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-85Small.jpg?t=1251821822
сл.88
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-86Small.jpg?t=1251821850
сл.89
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-87Small.jpg?t=1251821896
сл.90
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-88Small.jpg?t=1251821933
сл.91
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-89Small.jpg?t=1251821968
сл.92
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-90Small.jpg?t=1251821995
сл.93
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-91Small.jpg?t=1251822033
сл.94
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-92Small.jpg?t=1251822061
сл.95
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-93Small.jpg?t=1251822091
сл.96
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-94Small.jpg?t=1251822119
сл.97
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-95Small.jpg?t=1251822146
сл.98
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-96Small.jpg?t=1251822169
сл.99
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-97Small.jpg?t=1251822196
сл.100
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-98Small.jpg?t=1251822222
сл.101
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-99Small.jpg?t=1251822263
сл.102
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-100Small.jpg?t=1251822376
сл.103
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-101Small.jpg?t=1251822407
сл.104
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-102Small.jpg?t=1251822438
сл.105
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-103Small.jpg?t=1251822475
сл.106
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-104Small.jpg?t=1251822503
сл.107
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-105Small.jpg?t=1251822541
сл.108
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-106Small.jpg?t=1251822571
сл.109
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-106aSmall.jpg?t=1251822599
сл.110
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-107Small.jpg?t=1251822634
сл.111
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-108Small.jpg?t=1251822660
сл.112
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-109Small.jpg?t=1251822683
сл.113
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-110Small.jpg?t=1251822710
сл.114
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-111Small.jpg?t=1251822743
сл.115
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-112Small.jpg?t=1251822778
сл.116
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-113Small.jpg?t=1251822806
сл.117
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-114Small.jpg?t=1251822835
сл.118
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-115Small.jpg?t=1251822866
сл.119
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-116Small.jpg?t=1251822899
сл.120
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-117Small.jpg?t=1251822931
сл.121
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-118Small.jpg?t=1251822959
сл.122
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-119Small.jpg?t=1251823027
сл.123
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-120Small.jpg?t=1251823054
сл.124
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-121Small.jpg?t=1251823127
сл.125
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-123Small.jpg?t=1251832504
126
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-124Small.jpg?t=1251832634
127
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-122Small.jpg?t=1251832684
сл.128
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-75Small.jpg?t=1251827454
сл.129
http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9ZabelMotoKros-76Small.jpg?t=1251827769
сл.130

No comments:

Blog Archive

Site Meter