Search This Blog

Thursday, September 24, 2009

Јаја Пашина Џамија - Скопје ... фото и видео

http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-01.jpg?t=1253798357
сл.1   Јаја Пашина Џамија - Скопје
Џамија со највисоко минаре во Скопје 50 метри ... Оваа џамија ја изградил Јаја паша, зет на султанот Бајазит во 1503 година. Минарето на Јаја пашината џамија наликувало на она на црквата Света Софија во Цариград. Јаја пашината џамија заедно со Мустафа пашината и Муратовата џамија се издвојуваат по својата импозантна градба, големината и уметничките вредности, не само во Скопје, туку и на Балканот.                   Повеќе ».....

http://www.staroskopje.vestel.com.mk/sites/simages/3_14m.jpg
сл.2  Панорамски изглед на Чаир маало, Скопје, помеѓу двете светски војни ... Према Д-р Јован Хаџи Васиљевић," Скопље и његова околина" се верува дека џамијата Јаја Паша е изградена на темели на некогашна црква Св.Богородица ...
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-11.jpg?t=1253806841
сл. 3  Поглед на Јаја Пашина Џамија од блиската улица, каде го имаме веројатно најубавиот дрворед во Скопје - со стотина чинари густо распоредени од двете страни на улицата  Цветан Димов ...
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-21.jpg?t=1253807303
сл.4
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-31.jpg?t=1253807380 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-41.jpg?t=1253807421
сл.5 и 6
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-51.jpg?t=1253807486 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-61.jpg?t=1253807528
сл.7 и 8
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-71.jpg?t=1253807633 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-81.jpg?t=1253807671
сл.9 и 10
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-91.jpg?t=1253807768
сл.11 Многу стар чинар. Џамија со одлично уреден двор.
http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-101.jpg?t=1253807910 http://i698.photobucket.com/albums/vv348/volan-sko/6-111.jpg?t=1253807946
сл.12 и 13

No comments:

Blog Archive

Site Meter