Search This Blog

Thursday, May 14, 2015

Сменливост ...

Од самостојноста на Македонија навака имаме криза во политичкиот и во економскиот систем. Многу пати сум се обдувал да си појаснам себе зашто е тоа така. Можеби главната причина за криза во политичкиот систем е НЕСМЕНЛИВОСТА. Последица на ова е можеби турското многувековно владеење и титовиот период. Имаме политички партии со султани - со тенденција на доживотен избор. Демократија во такви партии со султан на чело нема, ниту ке има. Во оваа сегашна криза кога се разговара како да ја победиме политичката криза се мислам дека моделот на сменливоста е идеален. Два мандата од четири или пет години се сосема доволни. Се понатака се претворува во приватен бизнис на фукцијата која ја вршиш, која ти е доверена. Во спротивно се` понаткака се ствара модел на мито и корупција заедно со непотизам.

Лекот е во сменливоста и ограничувањето на број на мандати.

  • Предсдател на држава
  • Премиер
  • Председател на собрание
  • Председател на партија
  • Директор на јавно претпријатие
  • Било која јавна функција, каде си на чело на неа
Сето горе треба да се воврсти во листата на ограничени мандати ако сакаме да ни тргне ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter