Search This Blog

Tuesday, May 12, 2015

Владата го процени живтот на полицаец и секој тип на повреда кога животот е даден во борба која тие ја наредиле ...

Владата одмери дека погибја на полицаец во борба е сразмерно на 70.000 евра. Најтешка повреда (што вероватно значи доживотен инвалидет) 40.000/35.000 евра. 25.000/15.000 евра за полицајците кои загубиле дел од телото. Сите специјалци и хелихоптерските управувачи кои учествуваа во битката во Кумново добија од владата по 10.000 евра. Останатите ангажирани полицајци добиваат по 5000 евра. Медицинското особје е наградено со по една плата. Оштетените граѓани на кои им е разрушен имотот ке се обештетат во 100 посто од проценетата штета. Смештај до обнова на домовите и ...

Колку за споредба кога бараат одштета (владините представници) за претрпена душевен бол по македонските судови бараат оштетни побарувања од 50 до 100.000 евра. Одштета на душевната бол за кумановци нема.

Споредете колку вреди нивната душевна бол со оние на погинатите и ранетите полицајци ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter