Search This Blog

Sunday, May 24, 2015

Кадија и Валија ...

Кој ни е крив што имаме такво судство каково што имаме, судство во кое не верува никој осем оние што се на власт т.е. оние кои ги бираат Кадиите (судиите де). Просто, пак ни се криви турците. Пет века е доволно многу за да тоа влезе во кодот на начинот на владеење. Бране ја знаеше тајната за односот на Кадијата и Валијата кога на Грујо по повод затварањето на А1 му велеше: доволно е само еден прав телефон да дигнеш па да се сопре затварањето на А1. Грујо тогаш му порача е ова не е време на Бране, сега судиите “се независни“. Колку се независни видовме од “Вистината за Македонија“ кога некои судии останаа должни доживотно “да плаќаат“ на оној кој “помогнал“ таа (судиката/ијата) да биде избрана/ан за судијка/а. Судиите биле пишувани по тевтерчиња и можеле да бидат бирани само ако се “од нашите“ ...

Толку ли е тешко да се направи независен систем на судство, копирајки ги усешните европски модели ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter