Search This Blog

Monday, May 18, 2015

Трлото е спремно, се чекаат овците ... Аргач

Трлото е спремно, се чекаат овците ...

Дрворедите ги исекоа порано, сега им пречат и семафорите, Ке имало многу ОВЦИ.

No comments:

Blog Archive

Site Meter