Search This Blog

Thursday, May 14, 2015

Марике


Утринава ми се јави постарата сестра да праша како сум и дали може да дојде да ме види. Иако имав температура и посоперативни болки сепак се согласив да дојде. Зазвони на врата, се симнав да и отворам. Марике (мајкам ми) повторно влегува во својата куќа, со две полни торби на рацете и ранец на грбот (сега во ликот на својата керка). Колку генот е непобедлив ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter