Search This Blog

Thursday, May 14, 2015

Што е најскапо на светот... највнослив бизнис

Ако се запрашаме што е најскапо на светот за самите нас, лесно и брзо ке дојдеме до одговорот дека тоа е здравјето наше и на нашата фамилија. Кога го имаш здрвјето тогаш лошо недомаќински се однесуваш кон него. Еврејсата клетва е да даде господ да имаш па да однемаш. Кога ке го изгбиш ја сваќаш гешката, но тогаш е или касно да го повратш здравјето или патот до доброто здравје е прескап. Цехот на грешата со здравјето е често фатален.

Приватните болници во Македонија станаа можеби највнослив бизнис. Се започна пред 23 години со првата приватна бонца Невромедика. Сега се намножени приватните болници но најпознати се неколку:

Најчести привати болници се поврзани со областите на хирургија и породувањето. Што е тоа што ги влече луѓето да отвараат приватни болници а народот да оди во приватни болници се разбира ако има пари. Фондот за здравство најчесто не партиципира во приватните болници или ако партиципира тогаш партиципира само делумно. Во приватна болница одиш затоа што таму е вработен највалитетниот медицински кадар, таму сместувањето е како во хотел, таму јадењето го нарачуваш со мени. ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter