Search This Blog

Friday, May 22, 2015

А да си направиме една војна ние ...

А да си направиме една војна ние ... Кој е оригиналниот автор на оваа мудра мисла од малиот мозок на М.Протуѓер.

No comments:

Blog Archive

Site Meter