Search This Blog

Sunday, May 03, 2015

Светски сили ... нациоанализам

Некои порано мислеа дека лесно ке се расправат со светските сили ако го расплантат национализмот дома. И тие и тие народи лошо поминаа. Некој кај нас сега мисли дека лесно ке се расправи со светските сили ако го распламса национализмот. 

No comments:

Blog Archive

Site Meter