Search This Blog

Saturday, April 25, 2015

Клиенти ... Борба на слонови ...

На политичката сцена се одвива војна меѓу клиентите на политичките партии од позицијата и опозицијата. По глобалното сценарио од светскиот сценарист на контролирани кризи - дојде време да имаме дестабилизација на безбедносната ситуација за да може во матното да се исчистат одредени политички фигури (од двете страни) кои се потрошија ... Сценаристот гледа дека дестабилизација само на МК ткиво нема да му успее поради синдромот на Македонецот на Мирче, Трајче и Трпче и историската поука дека наведната глава никој не ја сече - реши да ги вклучи “послушните“ албанци. Се разбира увезени од некаде - бидејки и оној нормалниот автохтон Албанец не сака веќе да дава деца така лесно да одат курбан.

Престанав да ги читам новинарските пера и сите “аналитичари“ од двата табора. Немаат веќе што ново да кажат. Сега ке гледаме војна на клиентите на двата табора. Се плашам дека во војната на слоновите на нашава територија ке страда тревата - а тоа сме ние народот.

No comments:

Blog Archive

Site Meter