Search This Blog

Sunday, August 15, 2010

ОДЛЕТАА …

Ги родивме
ги доевме
ги бањавме
ги учевме
ги каравме

Порасна
свои гнезда свија
одлетаа

Мисијата на
природата
ја исполнивме
сега сами летаат
свои гнезда вијат
свои пилци ке пилат …

Посветено на ЦАЦИ

No comments:

Blog Archive

Site Meter