Search This Blog

Wednesday, February 17, 2016

Молзење од празно виме ...

Народецов наш е кроток/мирољубив, трпелив и си трае (синдром на Трпе, Трајче и Мирче). Народецов е научен да ја почитува лекцијата дека наведната глава никој не ја сече. Таа дефиниција ја знаат сите наши освојувачи. Сете се дека само турците не молзеле 500 години. Но и тие имале усул кога ке виделе дека народецот нема, ги олабавувале стегите - се со цел да имаат кого да молзат и во иднина.

Таа лекција не ја научија нашите сегашни домашни властодршци. Секојдневно измислуваат нови намети и глоби за секој жив створ во државата ни. Не се ни свесни дека ако така продолжат, поради големиот егзодус на младите од државата ни - не ке имаат кого веќе да молзат. Ке почнат во своите редови да бараат ждртви за молзење ... Веќе се пресушени сите вимиња и молзат во празно ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter