Search This Blog

Thursday, January 14, 2016

Кланање ...

Поради потребата добро да ми се испразни бешиката во последно време употребувам рецепта кога одам во ВЦ- да седнам на шољата, да ги слечам панталоните или пиџамите до грежњеви, широко да ги раширам нозете, да ги ставам рацете на стопалата и што повеќе да притиснам со телото на стомачниот дел. Денеска кога го правев ова - се подсетив дека сето ова ми личи на една јога вежба (некојпат во младоста додека студирав вежбав јога). Па така клекнат чекајки да ми се испразни бешиката - ми прелета мисла низ главата, дали клањањето на верниците од муслиманската вероисповест има поврзаност со соодветната јога вежба. Можеби и да има ... 

No comments:

Blog Archive

Site Meter