Search This Blog

Thursday, October 29, 2015

Може ли добрата клима (економска) да убива ?

Македонија во неколку години наназад е врвот на листата на Duing biznis, со демек добра клима за бизнис. Ако се погледат реално параметрите дека и покрај добрата бизнис клима имаме убиство на економијата - гледано во параметрите на зголемување на сиромаштијата на населението, зголемувањето на иселеништвото особено на младите стручни кадри, зголемување на задолжувањата и буџетскиот дефицит, намалување  на куповната моќ на населението, најмалата просечна плата во регионот ... се прашувам зарем добрата клима (економска) има последица на убивање на економијата и економските параметри ? ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter