Search This Blog

Wednesday, October 28, 2015

Duing biznis - Отварање фирм за три сата, отварање државна институција 3 месеца ...

Duing biznis - Отвараме фирма за три сати се на еден шалтер. Отвараме државна институција за три месеци со сите можни сопки на останатите државни институции. Волку ке трае вкупното време на отварање на државната специјална обинителка. Таа потоа ке поднесе обвиненија во редовните судови - за на крај Предесателот на РМ сите да ги аболира ... видено сценарио. Одтаму е и мирот во очите на сегашната владеачка структура. Заштитени се како ретки зверки ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter