Search This Blog

Friday, July 06, 2012

Боите на летото

Боите на летото се врзуваат за нашите годишни одмори. Тоа е време кога сакме да мрднеме од нашето гнездо, да избегаме за кратко на некое егзотично место каде можеме да ги уживаме благодетите на летото. Да симнеме голем дел од нашата облека и да дојдеме во допир со природата - изворно. Сето ова е поврзано со водата која не разладува и гали. Со ветерчето кое ни пирка и лади. Нема иделано место за одмор. Идеалното место го бира секој индивидуално, зависно од неговите потреби и можности.
Не мора да е правило, но за мене најдобро место за мојот одмор е мојот дом, мојот град. Чудно можеби, но секојпат се радувам кога се враќам во мојот дом, во мојот град ...

сл. 2
сл. 3

No comments:

Blog Archive

Site Meter