Search This Blog

Wednesday, July 11, 2012

Скаменето срце

Даровит писател може да напише добра поема под оваа фотографија. Да сум даскал во школо би ја дал на децата како мотив на тема скаменето срце. ...

Срце није камен Тоше Проески

No comments:

Blog Archive

Site Meter