Search This Blog

Saturday, July 07, 2012

Убавина/Грдотија ... Добро/Лошо

Секојпат кога ке погледнеме околу нас имаме судир на убавина и грдотија. Тоа е слично како судир на доброто и лошото и тие одат заедно. Прашање на нашата перцепција е што гледаме кога гледаме, всушност што сакаме да видиме. Ист призор за некого е убав за друг грд. За мене убаво е се што е природно или барем личи на природно. Природата прави хармонија.

No comments:

Blog Archive

Site Meter