Search This Blog

Monday, February 20, 2017

Матење вода...

Чувството ми е дека некој ја мати водата предолго. Осетот е дека во матната вода сите ке се удавиме но најпрвин оној кој ја мати.

No comments:

Blog Archive

Site Meter