Search This Blog

Thursday, June 25, 2015

Сон за религијата ...“црковна школа“

Во последно време сонувам некои чудни сни. Овој од сношти е еден од таквите. Сонувам дека сум во средиште на некаква “мала црква“ која сум ја основал за да се остварат некои планови на мојата фамилија. Во сонот сум час дете (мали “буда“) час возрасен со одредени верски стратегии и планови. Некој од некаде ми вели дека треба да оснивам “своја црква“ во која ке примам ученици кои ке ја учат “религијата“ за која јас проповедам, во која верувам. Одпочеток има многу мал интерес за ова црква и во неа на почетокот се праќаат деца од фамилијата. Секое од децата (нивните родители) ги плаќаат часовите а парите се користат да се створат услови за “црковната школа“. Постепено “црковната школа“ станува се популарна и доаѓаат нови членови со чии пари црковната школа и црквата во оснивање станува економски одржлива.

Се пробудив од сонот и ме зачуди религиозната содржина на мојот сон. Првпат сонувам таква содржина. По убедување сум атеиста, но верувам во некои надприродни закни и сили. Ги почитувам оние кои веруваат а самиот почитувам одредени традиционални верски празници и случувања со православната вероисповест. Можеби тука се замешани моите историски корени на фамилијата во која има долга лоза на црковни верослужители попови, кои служеле по наслена лоза во црквата во чија близина сум роден ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter