Search This Blog

Friday, June 19, 2015

Избеглици ... мигранти ...

Продаваш набрзина се што имаш, си го пакуваш животот во еден ранец и фаќаш џаде од неколку иљади километри во потрага за “иднина“. Секаде каде во минтатите неколку годин се случуваа таканаречен пролетни револуции сега има невиден бран на избеглици кои мигрираат кон ЕУ, поточно Германија. Патуваат било како ако треба и пешки - нелегално поминуваат граници и одат кон зацртаната цел како кога јагулите одат кон местото на мрестење - по секоја цена. Ние сме на рутата на избглици од Сирија, Сомалија, Авганистан, Ирак ...

Во исто време ние сме и самите избеглици. Колку Роми мигрираа/т кон Германија. Албанците овие нашите а особено оние од Косово на свој начин мигрираат кон западот. Останатите Македонци мигрираат преку бугарски пасоши, преку образование или конкурираат за било кое и какво работно место. На брод, на платформа, во Авганистан - пратат интернет огласи. Образованите особено инжењерските струки, информатичарите, лекарите и медицинските сестри се најбарана група на мади образовани луѓе кои мигрираат кон сите светски центри кои бараат такв кадри ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter