Search This Blog

Friday, November 25, 2016

Тивко патување/умирање

Секојдневно не тераат да замаме кредити од оние кои си ја присвојиа штампаријата на пари и ни ги продаваат (парите) како божемски вистински. Они (кредиторите) ни го кројат животот и одредуваат судбината. Се сеќавам не така многу одавна се одеше во пензија со 60 години старост т.е. 40 години стаж. Во нашата сегашна демократија оние кои требаат да ни ја плаќаат пензијат која ја заработивме ги менуваат условите за почеток на пензијата. Се заговара пензионирање на 67 години за мажи 64 години за жени. Демек многу сме живееле и неможат да не плаќаат. Не е важно тоа што не прелажале додека сме плаќале во пензиските фондови важно е дека оној кој ги дава кредитите (оние за кои тој си штампа пари во својата штампарија) гледа прво тој да биде намирен па после ако има за друго нека има. На нас обичните смртници кои сме на крајот од патот не ни се остава право на избор - осим тевко да патуваме ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter