Search This Blog

Tuesday, April 05, 2016

Имунитет ...

Во последните неколку години сонувам некои “креативни“ сонови. Бидејки ги сонувам при крајот на спиењето ги запамтувам како да сум гледал некој добар филм. Читав порано дека истражувачите на соновите многу барале да читаат случаи на одсонувани сонови и така анализирајки доаѓале до  откривање на психолошки и парапсихолошки феномени.

Во мојот последен сон една група на млади научници го проучува феноменот како се пренесува имунитетот од здравиот кон болниот, при тоа и здравиот постанува уште поздар бидејки тој лечејки го болниот го впива кодот на болеста на болниот и станува уше поздрав зајакнувајки го својот имунитет. Имено како се лечи болниот. Се поврзуваат здравиот и болниот ставајки ги еден до друг го впиена положба и при тоа се врши пренос на имунитетот од здравиот кон болниот. Кога малку ке размислам вака природно мајката го пренесува својот имунитет кон своето бебе преку своето доење. Вака се зајакнува имунитетото преку вакцината. Имено вакцината е всушност убризгување на мал код од болеста и му се препушта на организмот на време да се излчи - учејки го кодот на болеста преку победување на кодот на болеста. Организмот го запамтува кодот на имунитетот на болеста и така го штити секогаш кога истата болест ке го нападне во некој нареден период на живот.

Интересно беше дека во сето ова имунитетот се пренесува и со самата близина на допирот на телото. После сватив зошто е добро мајката и детето своите први пет до седум години да ги минат заедно во ист кревет. Демек мајката така го пренесува својот имунитет на детето - со својата близина. Понатака размислив зошто мажот и жената кои спијат заедно особено кои милуваат да спијат испреплетено еден во друг - зошто по одредено време почнуваат да си личат и физички и особено имаат исти сваќања за нештата. Имунитетот се пренесува со близината. Или друг пример зошто кодот на молитвата измолена во црквата се пренесува кон другите кои се молат во истата црква. “ВиФи“ лечење и прансфузија на кодовите на животот. Или зошто читајки добра книга таа на некој начин и те лечи. Всушност читајки добра книга или гледајки добар филм ти го впиваш кодот на животот кој те прави појак. Истовремено зошто некој кој ке појде во затвор за ситен криминал од затворот ке излезе многу полош криминалец од тоа што бил предтоа. Просто е во затворите сме ги споиле криминалците едни до други и тие тука го пренесуваат својот код долго време едни на други ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter