Search This Blog

Monday, January 30, 2017

После мене потоп...

Нашиот “Луј 14“ окружен со фејкерскиот лујовски стил на живот се однесува со нас како вистинскиот Луј 14 и ни порачува - После мене потоп ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter