Search This Blog

Friday, September 04, 2015

Платеници ... платени бегалци

Луѓе кои војуваат за пари се платеници. Платеници постојат од кога постои војувањето. Платениците се полуболни умови кои избрале како професија да убиваат и да бидат убивани. Платениците секојпат се употребуваат да извршат најквави дејствија за да се почне одреден војна во која се вовлекуваа “мирно“ домицилно население, најчесто поделено по верска илиетничка основа. Подсетите сена почетокот на военитедејствија во некогашна  Југославија. Сараево, Рача, Вуковар, Посавина ...   Во сите сегашни активни “војни“ главна улога имаат платениците. И оние кои напаѓаат и оние кои се бранат употребуваат платеници. Земите ги за пример војните во Украина и Сирија. Главните воени дејствија започнаа со платеници кои и денеска сеуште се активни. Ист е случајоти со сите војни од “арапските пролети“ ...

Интересен е новиот феномен на “платени бегалци“. Се приметува дека бегалците на новото време како да се од некого директно спонзорирани и финансирани.

Кој сево ова го спонзорира и организира? Тајните служби.

No comments:

Blog Archive

Site Meter