Search This Blog

Monday, July 27, 2015

Туширање и греење под палма...

Налудничавоста на трошење на јавни пари на оваа власт продолжува, по садењето на скапите палми кои неможат да ја издржат нашата клима ни лете ни зиме (изгор лето - кочан зима). Градските власти во Скопје и широм Македонија каде се засадија палмите (за да ги подсеќаат на Белизе ...) сега по неуспешниот проект во зима за загревање на палмите - се огласи дека бара чаре за најевтино туширање под палмите. На ова сиромашниот слој од Македонија (земја на зголемена сиромаштија) се огласи со радост дека тие ке имаат “бесплатно туширање“ во лето под палмите, како што во зима “поставуваа кампови под палминовото греење“ ... Луда држава, им се може бе - ги гласавме сега ке ги трпиме ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter