Search This Blog

Sunday, October 26, 2008

Св. Константин и Елена ... Бурманли Џамија ... Старо Скопје фотки ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Narodnabanka.png

Стара фотка на Народна Банка ... во позадина Св. Константин и Елена ... Себе си се сметам за човек кој страство собира фотки од Старо Скопје ... Утринава заради еден коментар наидов на овој серијал на фотки од Старо Скопје ... некои од нив ги имав видено досега но некои првпат ги гледам ...

читај повеќе »

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Crkvatapred60-tite.jpg

Фотка од пред 60-сетина години ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Crkvatapredzemjotres.jpg

Местоположбата на Св.Константин и Елена ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Neposrednopredzemjotresot.jpg

Фотка од авион ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Odkajteatarotpred60godina.jpg

Фотка од кај еврејско мало ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Okolu60-61kogaegradenaNAMA.jpg

Фотка истотака од авион ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/SvetiKonstantiniJelena.jpg

Св. Константин и Елена ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Zgradanaplostadot.jpg

Зграда а не црква на плоштад ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Burmalidzamija2.jpg

Бурманли Џамија ...

http://i42.photobucket.com/albums/e324/Andrej081/Novplostad.jpg

Ке се обновува ли и бурманли џамијата ... ??

http://www.staroskopje.vestel.com.mk/sites/simages/31_3a.jpg

Црквата “Цар Константин и Царица Јелена” се наоѓала во Влашкото сокаче ( во близината на плоштадот во центарот на градот) и со материјалните средства од добродетели била изградена и осветена во 1927 година. Оваа црква била прва изградена црква на десната страна на градот. Реони на црквата биле вториот дел на Ново маало, гимназискиот реон и првиот дел на станицата. Црквата настрадала во земјотресот во 1963 година.

No comments:

Blog Archive

Site Meter